site

Dự án

VCT Việt Nam

Số 26, Ngõ 55, phố Đỗ Quang,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84.24.3.553 54 86

F: +84.24.3.553 94 24

E: hanoi@vctvietnam.com

W: www.vctvietnam.com

AETIN - Năng lượng

http://aetin.eu/

VCT là đơn vị khởi xướng và sáng lập Chương trình Xúc tiến Hợp tác - Đầu tư - Chuyển giao công nghệ và Đào tạo, gọi tắt là AETIN (Advanced Energy Technologies INternational). AETIN là một chương trình hợp tác công tư (PPP) với sự tài trợ của Bộ Kinh tế Đối ngoại, Nông nghiệp và Sáng tạo Hà Lan. Thành viên của AETIN là các công ty và viện nghiên cứu hàng đầu của Hà Lan hoạt động trong thị trường năng lượng quốc tế, đã cùng kết hợp lại để chia sẻ những kiến thức chuyên môn, công nghệ tân tiến và các giải pháp cho các dự án dầu khí tại Việt Nam. AETIN bắt đầu vào năm 2011 và được điều phối bởi các văn phòng của VCT tại Việt Nam và Hà Lan.

launching aetin 2011
Lễ ký kết giữa VCT & Petrovietnam  với sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam và Phó Thủ tướng Hà Lan Các mối quan hệ cấp cao tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và hợp tác giữa hai nước