site

Dự án

VCT Việt Nam

Số 26, Ngõ 55, phố Đỗ Quang,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84.24.3.553 54 86

F: +84.24.3.553 94 24

E: hanoi@vctvietnam.com

W: www.vctvietnam.com

Hàng hải

VCT đã hợp tác với Hiệp hội Hàng hải Hà Lan (HME) ngay từ những ngày đầu. VCT đã tiến hành nghiên cứu thị trường, tổ chức các hội thảo thương mại, các hoạt động xúc tiến và các phái đoàn thương mại đến Việt Nam. Tiếp đó, VCT trợ giúp các thành viên của HME phát triển kinh doanh tại Việt Nam. VCT đã xây dựng thành công các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải tại Việt Nam cho các công ty Hà Lan và Việt Nam. Trong vòng bốn năm, khách hàng của VCT đã đặt hàng đóng hơn 100 tàu biển tại Việt Nam, 4 công ty liên doanh và 3 văn phòng đại diện đã được thành lập, 7 dự án đã tài trợ bởi các chương trình tài chính/tài trợ. Hơn 70 nhà cung cấp thiết bị hàng hải của Hà Lan đang bán sản phẩm của họ tại Việt Nam.