site

Dự án

VCT Việt Nam

Số 26, Ngõ 55, phố Đỗ Quang,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84.24.3.553 54 86

F: +84.24.3.553 94 24

E: hanoi@vctvietnam.com

W: www.vctvietnam.com

Ned-deck Marine

Ned-deck Marine b.v., http://www.neddeckmarine.com

Từ những gợi ý ban đầu đến các tư vấn mang tính chiến lược, từ ý tưởng về dự án đến xin tài trợ, thành lập cơ sở sản xuất tại nước sở tại, bao gồm cả các tư vấn về phương thức hoạt động và các giải pháp tại địa phương, Ned-Deck Marine đã phát triển kinh doanh và thị phần của mình tại Việt Nam.


Nhà máy của Ned-deck Marin