site

Giới thiệu

VCT Việt Nam

Số 26, Ngõ 55, phố Đỗ Quang,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84.24.3.553 54 86

F: +84.24.3.553 94 24

E: hanoi@vctvietnam.com

W: www.vctvietnam.com

Về chúng tôi

Vietnam Consult & Trading BV (VCT) là công ty tư vấn độc lập hàng đầu của Hà Lan chuyên sâu về Việt Nam. Với trụ sở chính tại La Hay và hai văn phòng tại Việt Nam, từ năm 2000 đến nay, VCT đã hỗ trợ khách hàng:

  • Phát triển dự án và Phát triển Kinh doanh
  • Quản lý tài trợ và Thiết kế Tài chính
  • Phát triển ngành và Chuyển giao công nghệ
  • Các dịch vụ hỗ trợ thương mại, đầu tư và Tổ chức sự kiện.

VCT hỗ trợ khách  hàng của mình đạt được những mục tiêu kinh doanh hiệu quả hơn với mạng lưới rộng lớn bao gồm các chuyên gia và đối tác tin cậy tại Việt Nam và Châu Âu.

VCT có những mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng các doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương ở Việt Nam và Châu Âu. Chúng tôi am hiểu những điều kiện kinh tế xã hội, nghi lễ đạo đức và các giá trị văn hóa của nước sở tại. Đó là những kiến thức rất có giá trị và hữu ích, có thể giúp công việc kinh doanh của quý vị với VIỆT NAM hay các nước Châu Âu giảm thiểu được sự lãng phí về thời gian, chi phí và rủi ro.

Trên hết, VCT biết cách tìm kiếm và kết nối những tinh hoa của hai thế giới.