site

Giới thiệu

VCT Việt Nam

Số 26, Ngõ 55, phố Đỗ Quang,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84.24.3.553 54 86

F: +84.24.3.553 94 24

E: hanoi@vctvietnam.com

W: www.vctvietnam.com

VCT Hà Lan

89 Laan van Meerdervoort,
2517 AT, The Hague,
The Netherlands

T: +31.70.388 59 65

F: +31.70.388 59 64

E: info@vietnamconsult.nl

W: http://vietnamconsult.nl/

Sứ mệnh của chúng tôi

VCT hỗ trợ các doanh nghiệp Hà Lan phát triển và tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thông qua hợp tác cùng có lợi. Hợp tác kinh doanh bền vững trên cơ sở các bên cùng có lợi bằng việc kết nối lợi thế về công nghệ của Hà Lan với các đối tác Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực tiềm năng.