site

VCT Việt Nam

Số 26, Ngõ 55, phố Đỗ Quang,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84.24.3.553 54 86

F: +84.24.3.553 94 24

E: hanoi@vctvietnam.com

W: www.vctvietnam.com

VCT Hà Lan

89 Laan van Meerdervoort,
2517 AT, The Hague,
The Netherlands

T: +31.70.388 59 65

F: +31.70.388 59 64

E: info@vietnamconsult.nl

W: http://vietnamconsult.nl/

Kinh doanh tại Việt Nam: Cơ hội cho tất cả

Kinh doanh năm 2017: Cơ hội cho tất cả, Thông tin Kinh tế Việt Nam năm 2017 - Báo cáo của World Bank (bản tiếng Anh).